ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ

10 พ.ย.59 ป.พัน.16  ได้ลงพี้นที่ บ.โปโล หมู่2 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหสารคาม หมู่บ้านรอบค่ายที่หน่วยรับผิดชอบเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

189548 189549 189550 189551 189559 189560

Comments

comments

You may also like...