กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ป.6 พัน.16

ประดับเครื่องหมายยศ พ.ต.กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร ฝอ.๓ ป.พัน.๑๖ 0

ประดับเครื่องหมายยศ พ.ต.กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร ฝอ.๓ ป.พัน.๑๖

เมื่อ 301300 มี.ค. 59 พ.ท.ณัฐพล ทอ...

การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 0

การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อ29 มี.ค.59,0830-1200 ป.พัน.16...

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 0

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ท...

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖ 0

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖

๐๘๑๒๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ...

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 0

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ

081000 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผ...

เมื่อ 011500 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร 0

เมื่อ 011500 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร

เมื่อ ๐๑๑๕๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทอ...

ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลซ้อมใหญ่สอนสนาม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติสำหรับสวนสนามในวันกองทัพไทย 0

ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลซ้อมใหญ่สอนสนาม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติสำหรับสวนสนามในวันกองทัพไทย

เมื่อ ๑๕๑๔๓๐ ม.ค. ๕๙ หน่วย ป.พัน.๑...

พ.อ.ชลิต  บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบใช้งานระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติที่ได้รับแจกจ่ายจาก ศป. 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบใช้งานระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติที่ได้รับแจกจ่ายจาก ศป.

เมื่อ ๑๗๑๓๓๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล  ทอง...

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘ 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อ ๑๗๐๘๐๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทองพ...

หน่วย ป.พัน.16 เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 0

หน่วย ป.พัน.16 เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อ 160930 ธ.ค. 58 หน่วย ป.พัน.1...