กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ป.6 พัน.16

ผบ.ป.พัน.๑๖ พบปะกำลังพลและครอบครัวประจำเดือน มิ.ย. ๕๘ 0

ผบ.ป.พัน.๑๖ พบปะกำลังพลและครอบครัวประจำเดือน มิ.ย. ๕๘

เมื่อ ๑๒๑๘๐๐ มิ.ย.๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทอง...

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 0

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

เมื่อ ๑๑๑๔๓๐ พ.ค. ๕๘ ผบ.ป.พัน.๑๖ เ...

จัดกำลังพลนำเอกสารไปตรวจตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 0

จัดกำลังพลนำเอกสารไปตรวจตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เมื่อ ๒๘๐๙๐๐ หน่วยป.พัน.๑๖ จัดกำลั...

คณะนักเรียน กศน.มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนชาวนา 0

คณะนักเรียน กศน.มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนชาวนา

เมื่อ 230930 เม.ย.58 คณะนักเรียน ก...

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 0

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดก...

โครงการร้านค้าสวัสดิการของหน่วย 0

โครงการร้านค้าสวัสดิการของหน่วย

ประกอบไปด้วย ร้านอาหารตามสั่งราคาป...

การพัฒนาหน่วยในห้วงที่ผ่านมาที่สำคัญ 0

การพัฒนาหน่วยในห้วงที่ผ่านมาที่สำคัญ