ประดับเครื่องหมายยศ พ.ต.กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร ฝอ.๓ ป.พัน.๑๖

เมื่อ 301300 มี.ค. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศว่าที่พันตรีให้แก่ ร.อ.กิตติศักดิ์   สุภวัฒนากร ฝอ.3 ป.พัน.16  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments

comments

You may also like...