ขอเชิญบุตรหลาน และกำลังพล ร่วมใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป.พัน.๑๖

Learning Center

รูปภาพการใช้บริการของกำลังพล และบุตรหลานภายในชุมชนบ้านพัก ป.พัน.๑๖ (e-learning Artillery 16th)


Comments

comments

You may also like...