กำลังพลพร้อมครอบครัวร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 251730-252100 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมงานลอยกระทงค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โดยมี พ.อ.ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) เป็นประธานฯ รวมทั้งสนับสนุนซุ้มอาหารและวงดนตรี พร้อมทั้งส่งตัวแทนหน่วยร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง ณ สโมสรนายทหารค่ายฯ สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆดังนี้.-
1.การประกวดนางนพมาศ
– อันดับที่ 1. ป.พัน.16
– อันดับที่ 2. ม.พัน.21
– อันดับที่ 3. ร้อย.ลว.ไกล
2.การประกวดกระทง
– อันดับที่ 1 ป.พัน.106
– อันดับที่ 2 ป.พัน.16
– อันดับที่ 3 ช.พัน.6
3.การประกวดกระทงทหารใหม่
– อันดับที่ 1. ร้อย.นขต.
– อันดับที่ 2. ป.พัน.106
– อันดับที่ 3. ม.พัน.21
4.นางนพมาศทหารใหม่
– อันดับที่ 1. ม.พัน.21
– อันดับที่ 2. ป.พัน.16
– อันดับที่ 3. ร้อย.นขต.

 

Comments

comments

You may also like...