20170818093050-dc90c4d3[1]
IMG_3761

เมื่อ 7 ส.ค.60 เวลา 1330 พ.ท.ไพรรัตน์  ดาษดา ผบ.ป.6 พัน.16 ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.พรหมวิศเนตร สัตถาผล รอง.ผบ.ป.6 ทีได้เดินทางมาประสานแผน การฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี 2560 ของหน่วย ป.6 พัน.16 และได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป      Continue reading

20170818094637-cdc456ac[1]
20160609101851-e135b867[1]

เมื่อ ๐๙๐๖๓๐ มิ.ย. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ พร้อมข้าราชการ และแม่บ้าน หน่วย ป.พัน.๑๖ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่าย พล.ร.๖ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็นประธานในพิธี
Continue reading

Learning Center
20160429163020-8187d84b[1]

เมื่อ 291000 เม.ย. 59 หน่วย.ป.พัน.16 ได้จัดกองเกียรติยศร่วมในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารปลดประจำการผลัดที่ ๑/๕๗ ณ บก.พล.ร.๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

20160428115409-b7cc9f15[1]

เมื่อ 270830 เม.ย.59 คณะอาจารย์จาก รร.ศป. ได้เดินทางมาอัพเดพโปรแกรมอำนวยการยิงอัตโนมัติ และทำการแนะนำการใช้งาน ให้กับกำลังพล ป.พัน.16 ณ ห้องอบรม ป.พัน.16 ร้อย.3 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

20160428120706-2c8e276f[1]

เมื่อ 20 เม.ย.59 เวลา 07.00 – 10.00 น. ผบ.ป.พัน.16 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ได้นำกำลังพลนายทหารและนายสิบ ร่วมพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.กกล.รส.จว.ศก./ ผบ.ป.6 ระหว่าง พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี ท่านเก่า และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ ท่านใหม่ ณ บก.ป.6

Continue reading

เมื่อ 301300 มี.ค. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศว่าที่พันตรีให้แก่ ร.อ.กิตติศักดิ์   สุภวัฒนากร ฝอ.3 ป.พัน.16  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ29 มี.ค.59,0830-1200 ป.พัน.16 จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกำลังพลในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ให้มีขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ ปภ.ร้อยเอ็ด และ อบต.โพธิ์สัย เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 นาย ผลการปฏิบัติ กำลังพลที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

Continue reading