Author: ธวัชชัย

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 0

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ท...

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖ 0

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖

๐๘๑๒๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ...

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 0

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ

081000 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผ...

พ.อ.ณรงค์  กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี 0

พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี

เมื่อ 011800 ธ.ค. 58 พ.อ.ณรงค์  กล...

รับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ปี ๕๘ 0

รับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ปี ๕๘

     เมื่อ 011150 ต.ค. 58 หน่วยฯ ป...

ผบ.ป.พัน.๑๖ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารปลดประจำการ ผลัด ๒ ปี ๕๖ 0

ผบ.ป.พัน.๑๖ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารปลดประจำการ ผลัด ๒ ปี ๕๖

เมื่อ ๓๐๑๑๓๐ ต.ค. ๕๘ พ.ท.ณัฐพล  ทอ...