ประดับเครื่องหมายยศ พ.ต.กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร ฝอ.๓ ป.พัน.๑๖

เมื่อ 301300 มี.ค. 59 พ.ท.ณัฐพล ทอ...