Tagged: รอง ผบ.ป.6

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖ 0

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖

๐๘๑๒๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ...

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘ 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อ ๑๗๐๘๐๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทองพ...

พ.อ.ณรงค์  กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี 0

พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี

เมื่อ 011800 ธ.ค. 58 พ.อ.ณรงค์  กล...

พ.อ.ชลิต  บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก

    เมื่อ 100900 พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ...