Tagged: ผบ.ป.พัน.16

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 0

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ท...

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖ 0

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและแม่บ้านของหน่วยฯ ณ สูทกรรม ป.พัน.๑๖

๐๘๑๒๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ...

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 0

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ

081000 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผ...

เมื่อ 011500 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร 0

เมื่อ 011500 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร

เมื่อ ๐๑๑๕๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทอ...

ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลซ้อมใหญ่สอนสนาม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติสำหรับสวนสนามในวันกองทัพไทย 0

ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลซ้อมใหญ่สอนสนาม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติสำหรับสวนสนามในวันกองทัพไทย

เมื่อ ๑๕๑๔๓๐ ม.ค. ๕๙ หน่วย ป.พัน.๑...

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘ 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อ ๑๗๐๘๐๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทองพ...

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจแนะนำ การเตรียมการรับตรวจ จบ. เรื่องการส่งกำลัง สป.2 และ 4 สาย ส. (หน่วยใช้) ประจำปี 2558 0

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจแนะนำ การเตรียมการรับตรวจ จบ. เรื่องการส่งกำลัง สป.2 และ 4 สาย ส. (หน่วยใช้) ประจำปี 2558

เมื่อ 151000 ธ.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทอง...

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ให้การต้อนรับ พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ 0

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ให้การต้อนรับ พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อ 141100 ธ.ค.58 พ.ท.ณัฐพล ทองพ...

ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในโอกาสการแข่งขันกีฬาภายใน 0

ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในโอกาสการแข่งขันกีฬาภายใน

เมื่อ 091530 ธ.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทอง...

ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนทหารใหม่ของหน่วยฯ 0

ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนทหารใหม่ของหน่วยฯ

091400 ธ.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผ...