Category: ชุมชนรอบค่าย

หน่วย ป.พัน.16 เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 0

หน่วย ป.พัน.16 เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อ 160930 ธ.ค. 58 หน่วย ป.พัน.1...

กำลังพลพร้อมครอบครัวร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ 0

กำลังพลพร้อมครอบครัวร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 251730-252100 พ.ย. 58 ป.พัน....

ตรวจเยี่ยมวงดนตรี “กระรอกเขียว” ของหน่วยฯ 0

ตรวจเยี่ยมวงดนตรี “กระรอกเขียว” ของหน่วยฯ

เมื่อ 250900 พ.ย. 58 พ.ท.ณัฐพล ทอง...

ป.พัน.16 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังงานและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 0

ป.พัน.16 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังงานและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

เมื่อ 181400 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้ร...

จัดกำลังพลร่วมพัฒนาศาสนสถาน (วัดป่าสำราญธรรม) 0

จัดกำลังพลร่วมพัฒนาศาสนสถาน (วัดป่าสำราญธรรม)

     เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ พ.ย.๕๘ ป.พัน.16 ...

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 0

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดก...