รอง.ผบ.ป.6 ทีได้เดินทางมาประสานแผนเพื่อเตรียมการฝึกหน่วย ร้อย.ป.สนาม 60

เมื่อ 7 ส.ค.60 เวลา 1330 พ.ท.ไพรรั...