Category: การฝึก และศึกษา

0

รอง.ผบ.ป.6 ทีได้เดินทางมาประสานแผนเพื่อเตรียมการฝึกหน่วย ร้อย.ป.สนาม 60

เมื่อ 7 ส.ค.60 เวลา 1330 พ.ท.ไพรรั...

0

จัดกองเกียรติยศร่วมในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารปลดประจำการผลัดที่ ๑/๕๗

เมื่อ 291000 เม.ย. 59 หน่วย.ป.พัน....

0

270830 เม.ย.59 คณะอาจารย์จาก รร.ศป. ได้เดินทางมาอัพเดพโปรแกรมอำนวยการยิงอัตโนมัติ และทำการแนะนำการใช้งาน ให้กับกำลังพล

เมื่อ 270830 เม.ย.59 คณะอาจารย์จาก...

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 0

ซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ท...

เมื่อ 011500 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร 0

เมื่อ 011500 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร

เมื่อ ๐๑๑๕๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทอ...

ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลซ้อมใหญ่สอนสนาม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติสำหรับสวนสนามในวันกองทัพไทย 0

ผบ.ป.พัน.16 นำกำลังพลซ้อมใหญ่สอนสนาม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติสำหรับสวนสนามในวันกองทัพไทย

เมื่อ ๑๕๑๔๓๐ ม.ค. ๕๙ หน่วย ป.พัน.๑...

พ.อ.ชลิต  บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบใช้งานระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติที่ได้รับแจกจ่ายจาก ศป. 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบใช้งานระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติที่ได้รับแจกจ่ายจาก ศป.

เมื่อ ๑๗๑๓๓๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล  ทอง...

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘ 0

พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อ ๑๗๐๘๐๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทองพ...

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ให้การต้อนรับ พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ 0

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ให้การต้อนรับ พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อ 141100 ธ.ค.58 พ.ท.ณัฐพล ทองพ...

ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนทหารใหม่ของหน่วยฯ 0

ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนทหารใหม่ของหน่วยฯ

091400 ธ.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผ...