Category: การช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 0

การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อ29 มี.ค.59,0830-1200 ป.พัน.16...

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 0

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ

081000 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผ...

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในงานณาปนกิจศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี ณ วัดบ้านดงยาง ณ วัดบ้านดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง จว.ร.อ. 0

ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในงานณาปนกิจศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี ณ วัดบ้านดงยาง ณ วัดบ้านดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง จว.ร.อ.

มื่อ 021500 พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ...

พ.อ.ณรงค์  กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี 0

พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี

เมื่อ 011800 ธ.ค. 58 พ.อ.ณรงค์  กล...

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 0

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดก...