Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ผบ.ป.พัน.16

พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว

ผบ.ป.พัน.16

Skip Main MenuSkip ประเภทของรายวิชาSkip เข้าสู่ระบบ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ป.พัน.16
คำขวัญของกองทัพบก
 

motto


รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ป.พัน.16
:: e-Learning คืออะไร ::
 
:: e-Learning คืออะไร ::


คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ป.พัน.16
จุดประสงค์ในการจัดตั้ง E-Learning Center
 

1. ผบ.ป.พัน.16 มีดำริ ให้จัดทำระบบ E-Learning เพื่อให้กำลังพลของหน่วยและบุตรหลานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยได้จัดทำขึ้น

2.


ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่


ประเภทของรายวิชา


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
วันนี้ 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip twitter@arty16

twitter@arty16

ประชาสัมพันธ์

1.ข้อมูลกองพัน

http://www.arty16.com/e-learning/mod/quiz/view.php?id=32

2. คอมพิวตอร์

http://www.arty16.com/e-learning/mod/quiz/view.php?id=33

แนวคิดในการมอบทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สำหรับกำลังพลของหน่วย ดังนี้
1.ผู้ที่โพสต์ ลงนามถวายพระพรเยอะสุด (ในว็บบอร์ด และหน้าลงนามถวายพระพร)
2.ผู้ที่สอบคะแนนได้เยอะสุด และร่วมตอบคำถามสม่ำเหมอ ,อาจเอาคะแนนแต่ละชุดไปรวมกัน,.....จะมีกฎเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
3.ผู้ร่วมกิจกรรมเยอะสุด

ทุนการศึกษาจะนำไปมอบ/แจ้งในวันที่ ผบ.ป.พัน.16 พบแม่บ้านที่ชุมชน

ยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อทำให้ ระบบ e-learning ก้าวไปข้างหน้าครับ

Skip Online Users

Online Users

(last 30 minutes)
ไม่มี
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip Latest News

Latest News