ความรู้ที่ทหารทุกนายควรศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตัวเอง