ขอเชิญบุตรหลาน และกำลังพล ร่วมใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป.พัน.๑๖

รูปภาพการใช้บริการของกำลังพล และบุ...