ข้อความลงนามถวายพระพร

พ่อคือผู้ให้ก่อกำเนิดทุกสิ่งอย่าง พ่อคือผู้ประเสริฐหาที่เปรียบได้ โดยเฉพาะพ่อของแผ่นดินไทยเรา ขอจงทรงพระเจริญ — นายเดชาธร คะดิษฐ์

พยากรณ์อากาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

๊Unit School

เมื่อ 270830 เม.ย.59 คณะอาจารย์จาก รร.ศป. ได้เดินทางมาอัพเดพโปรแกรมอำนวยการยิงอัตโนมัติ และทำการแนะนำการใช้งาน ให้กับกำลังพล ป.พัน.16 ณ ห้องอบรม ป.พัน.16 ร้อย.3 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

     เมื่อ 170900 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้ทำการ เปิด unit school สอนอบรม เรื่อง ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตามที่ ป.พัน.16 ได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเบื้องต้นของระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ศป. ในห้วง 9-13 พ.ย.58 ที่ผ่านมา   หน่วยได้จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติและขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วยห้วง 18-20 พ.ย.58 เพื่อสร้างความเข้าใจและความชำนาญให้กับ จนท. ในการปฏิบัติงานต่อไป อ่านเพิ่มเติม