ข้อความลงนามถวายพระพร

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป — ร.อ.อิทธิพล นนลือชา

พยากรณ์อากาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร