คณะนักเรียน กศน.มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนชาวนา

เมื่อ 230930 เม.ย.58 คณะนักเรียน ก...