วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ปี ๕๘

เมื่อ 221000 พ.ย. 58 หน่วย ป.พัน.1...