กำลังพลพร้อมครอบครัวร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ 251730-252100 พ.ย. 58 ป.พัน....