ข้อความลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ — จ.ส.อ.อำนวย ปริโย

พยากรณ์อากาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงเรียนชาวนา

เมื่อ 110930 พ.ย.58  โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธฯ ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนา ป.พัน.16  เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน รู้กลักปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชดำริ ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต พออยู่พอกิน สมควรแก่อัตภาพ ในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาวนา ป.พัน.16  เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ 230930 เม.ย.58 คณะนักเรียน กศน. อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด มาเยี่ยมชมโครงการโรงเรียนชาวนาของหน่วย
769
อ่านเพิ่มเติม