ตรวจเยี่ยมวงดนตรี “กระรอกเขียว” ของหน่วยฯ

เมื่อ 250900 พ.ย. 58 พ.ท.ณัฐพล ทอง...