Category: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธฯ ทัศนศึกษา โรงเรียนชาวนา ป.พัน.16 0

โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธฯ ทัศนศึกษา โรงเรียนชาวนา ป.พัน.16

เมื่อ 110930 พ.ย.58  โรงเรียนอนุบา...

คณะนักเรียน กศน.มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนชาวนา 0

คณะนักเรียน กศน.มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนชาวนา

เมื่อ 230930 เม.ย.58 คณะนักเรียน ก...