20170818093050-dc90c4d3[1]

เมื่อ 160930 ธ.ค. 58 หน่วย ป.พัน.16 นำโดย ร.ท. วีรยุทธ ตันเสดี ผตน.ป.พัน.16 ทำการแทน ฝอ.1 ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านของหน่วยฯ เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาปฏิบัติธรรม จำนวน 120 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดอโสกวนาราม ต.โพธิ์สัย  อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ 251730-252100 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมงานลอยกระทงค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โดยมี พ.อ.ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) เป็นประธานฯ รวมทั้งสนับสนุนซุ้มอาหารและวงดนตรี พร้อมทั้งส่งตัวแทนหน่วยร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทง ณ สโมสรนายทหารค่ายฯ สรุปผลการประกวดกิจกรรมต่างๆดังนี้.- Continue reading

เมื่อ 250900 พ.ย. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ตรวจเยี่ยมวงดนตรี “กระรอกเขียว” ของหน่วยฯ เพื่อให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ฝึกซ้อมเตรียมการแสดงเนื่องในงานวันลอยกระทง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ 181400 พ.ย. 58
ป.พัน.16 ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน Continue reading

     เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ พ.ย.๕๘ ป.พัน.16 ได้จัดกำลังพล ส/พ รวม 18 นาย พร้อมรถตัดหญ้า และอุปกรณ์ทำความสะอาด ไปพัฒนาวัดป่าสำราญธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และสร้างความสันพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชน Continue reading

S__4718720เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือชุมชนรอบค่าย (บ.คุยมาตย์) ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน ๒๗ หลังคาเรือน(เสียหายทั้งหลัง ไม่มี เสียหายบางส่วน ๒๗ หลัง) รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมจาก ศบภ.เทศบาลตำบลปอภาร เข้าดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

 

 

Continue reading