เมื่อ 221000 พ.ย. 58 หน่วย ป.พัน.16 โดย พ.ท. ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ และผู้มาร่วมกิจกรรม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแสดงของทหารใหม่ เช่น การแสดงตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ในแต่ละอาทตย์ , การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การยิงปืนฉับพลัน และยังมีการจัดโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน โดยสมาคมแม่บ้าน ป.พัน.16 หลังจากนั้น ร.ต.ธวัชชัย สมชาติ ผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำคณะญาติทหารใหม่ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

เมื่อ 170900 พ.ย.58 หน่วยฝึก ป.พัน.16 ได้รับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซินป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ Continue reading

     เมื่อ 170900 พ.ย. 58 ป.พัน.16 ได้ทำการ เปิด unit school สอนอบรม เรื่อง ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตามที่ ป.พัน.16 ได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเบื้องต้นของระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ศป. ในห้วง 9-13 พ.ย.58 ที่ผ่านมา   หน่วยได้จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติและขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วยห้วง 18-20 พ.ย.58 เพื่อสร้างความเข้าใจและความชำนาญให้กับ จนท. ในการปฏิบัติงานต่อไป Continue reading

เมื่อ 131330 พ.ย. 58 พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ พร้อมให้โอวาทแก่ทหารใหม่ รุ่นปี 58 ผลัดที่ 2  ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหาปืนใหญ่ที่ 16 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทหารใหม่ทหารใหม่มีขวัญและกำลังใจดี พร้อมรับการฝึกศึกษาเป็นลำดับไป

Continue reading

    เมื่อ 100900 พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และได้พบปะให้โอวาท พร้อมมอบสิ่งบำรุงขวัญให้แก่ทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16  โดยมี พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 และ ร.อ. กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร ฝอ.3 ป.พัน.16 พร้อมผู้ฝึก และนายทหาร ให้การต้อนรับ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ 091800 หน่วย ป.พัน.16 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้นำทหารใหม่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ณ สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุ สาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 6 โดยมี พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผบ.พล.ร.6 เป็นประธานในพิธี และ ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

 

เมื่อ 081900 พ.ย. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 โดยได้ชี้ให้เห็นว่า “การฝึกตามแบบฝึกศึกษาทางทหารนั้นมีเหตุและผลในตัวเอง อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ทหารใหม่มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา ครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้มีโอกาสมาฝึกตนเองให้รู้จักจัดระเบียบความคิด เพราะหากขาดระเบียบวินัยแล้วก็ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้ ทำตอนที่ยังมีแรงทำ…ดีกว่าต้องทำตอนไม่มีแรงจะทำ” หลักจากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ เพื่อถามถึงการเป็นอยู่ในกรมกอง ผลการปฏิบัติ: ทหารใหม่ทุกนายมีความตั้งอกตั้งใจฟังโอวาท และมีกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมที่จะรับการฝึกศึกษาต่อไป Continue reading

23IMG_4391     เมื่อ 011150 ต.ค. 58 หน่วยฯ ป.พัน.16 โดย ร.ต.ธวัชชัย สมชาติ ผู้ฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58 ได้นำกำลังพลไปรับทหารที่จะเข้ารับการฝึกศึกษา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 มีจำนวนยอด 69 นาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Continue reading

IMG_3983เมื่อ ๓๐๑๑๓๐ ต.ค. ๕๘ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและให้โอวาทแก่ทหารปลดประจำการประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องอบรม ร้อย.๒ ป.พัน.๑๖ Continue reading

เมื่อ ๑๑๑๔๓๐ พ.ค. ๕๘ ผบ.ป.พัน.๑๖ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗๐ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๕๐๐ บาท

IMG_2966
Continue reading