IMG_3761

เมื่อ 7 ส.ค.60 เวลา 1330 พ.ท.ไพรรัตน์  ดาษดา ผบ.ป.6 พัน.16 ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.พรหมวิศเนตร สัตถาผล รอง.ผบ.ป.6 ทีได้เดินทางมาประสานแผน การฝึกเป็นหน่วย ร้อย.ป.สนาม ประจำปี 2560 ของหน่วย ป.6 พัน.16 และได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป      Continue reading

20160429163020-8187d84b[1]

เมื่อ 291000 เม.ย. 59 หน่วย.ป.พัน.16 ได้จัดกองเกียรติยศร่วมในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารปลดประจำการผลัดที่ ๑/๕๗ ณ บก.พล.ร.๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

20160428115409-b7cc9f15[1]

เมื่อ 270830 เม.ย.59 คณะอาจารย์จาก รร.ศป. ได้เดินทางมาอัพเดพโปรแกรมอำนวยการยิงอัตโนมัติ และทำการแนะนำการใช้งาน ให้กับกำลังพล ป.พัน.16 ณ ห้องอบรม ป.พัน.16 ร้อย.3 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ มี.ค. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้นำคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำปี ๕๙ ทำการซักซ้อมการตรวจเลือกทหารกองประจำการ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต     ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Continue reading

เมื่อ ๐๑๑๕๐๐ ก.พ. ๕๙ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พูดคุยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการฝึก กรม.ร.ฉก. ที่จะถึงในเร็ววันนี้ และขอบคุณกำลังพลในทุก ๆ ส่วน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ จนหน่วยฯได้รับประกาศเกียรติคุณ  พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความรู้แก่กำลังพล ในเรื่อง  Road Map คสช., การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (แม่น้ำ ๕ สาย),๖-๔-๖-๔ สู่การเลือกตั้ง, มาตรา ๔๔ และยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”  ของรัฐบาล และ คสช. เพื่อให้กำลังพล ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตามนโยบาย ได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

เมื่อ ๑๕๑๔๓๐ ม.ค. ๕๙ หน่วย ป.พัน.๑๖ โดย พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารซ้อมสวนสนาม  เนื่องในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พล.ร.๖  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

เมื่อ ๑๗๑๓๓๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.๑๖ ให้การต้อนรับ พ.อ.ชลิต  บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบใช้งานระบบอำนวยการยิงอัตโนมัติที่ได้รับแจกจ่ายจาก ศป. พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเปิด unit school เพื่อฝึกเพิ่มพูนความชำนาญให้กำลังพลต่อไป

Continue reading

เมื่อ ๑๗๐๘๐๐ ธ.ค.๕๘ พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.๑๖ ให้การ ต้อนรับ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.๖(๑) ในพิธีเปิด การตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๘ หน่วย ป.พัน.๑๖ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการฝึกเพิ่มเติม ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ 141100 ธ.ค.58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ให้การต้อนรับ พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.พล.ร.6(1) ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.16 ก่อนการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ และเตรียมพร้อมรับตรวจประกันคุณภาพการฝึก พร้อมทั้งให้คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ของทุกหน่วยภายในค่ายฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

091400 ธ.ค. 58 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนทหารใหม่ของหน่วยฯ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยิงปืนให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ ณ สนามยิงปืน ป.พัน.๑๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading