20170818093050-dc90c4d3[1]

เมื่อ29 มี.ค.59,0830-1200 ป.พัน.16 จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกำลังพลในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ให้มีขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ ปภ.ร้อยเอ็ด และ อบต.โพธิ์สัย เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 นาย ผลการปฏิบัติ กำลังพลที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

Continue reading

081000 ก.พ. 59 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ทบ. ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ คน ได้แก่
– น.ส.ณัฐนันท์ วัฒนา เป็นบุตรของ ร.ต.ยุทธภูมิ ห้องแซง
– น.ส.วรัญญา คำภูเงิน เป็นบุตรของ จ.ส.อ.ชำนาญ คำภูเงิน
– น.ส.ปรีณาภา กาญจนรัตน์ เป็นบุตรของ จ.ส.อ.บุญมา กาญจนรัตน์
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย Continue reading

มื่อ 021500 พ.ท.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ป.พัน.16 เป็นประธานในงานณาปนกิจศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี ส.หน.สย.ป.พัน.16 ร้อย.2 ณ วัดบ้านดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง จว.ร.อ. พร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยให้วัดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

เมื่อ 011800 ธ.ค. 58 พ.อ.ณรงค์  กลั่นวารี ผบ.ป.6 และ พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.ป.6 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี โดยมี ร.อ. กิตติศักดิ์ สุภวัฒนากร  พร้อมกำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ป.พัน.16  ให้การต้อนรับ   ณ บ้านดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue reading

S__4718720เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ป.พัน.๑๖ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือชุมชนรอบค่าย (บ.คุยมาตย์) ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน ๒๗ หลังคาเรือน(เสียหายทั้งหลัง ไม่มี เสียหายบางส่วน ๒๗ หลัง) รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมจาก ศบภ.เทศบาลตำบลปอภาร เข้าดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

 

 

Continue reading