เมื่อ 11100 ธ.ค.58  ป.พัน.16  จัดการแสดงวงดนตรีสนับสนุนงานวันสถาปนา พล.ร.6  ณ อาคารคลับเฮาส์ ศูนย์พัฒนากีฬา ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments

comments

Category

กิจกรรมของหน่วย