11100 ธ.ค.58 จัดการแสดงวงดนตรีสนับสนุนงานวันสถาปนา พล.ร.6

เมื่อ 11100 ธ.ค.58  ป.พัน.16  จัดการแสดงวงดนตรีสนับสนุนงานวันสถาปนา พล.ร.6  ณ อาคารคลับเฮาส์ ศูนย์พัฒนากีฬา ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments

comments

You may also like...