รับตรวจคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ ๔ ส.ค. ๕๘ หน่วย ป.พัน.๑๖ รับตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบกปี ๕๘

IMG_8217

IMG_8237 IMG_8242 IMG_8243 IMG_8253 IMG_8266 IMG_8352 IMG_8359 IMG_8391 IMG_8418 IMG_8453 IMG_8476 IMG_8506 IMG_8529 IMG_8539 IMG_8572 IMG_8575 IMG_8577 IMG_8584 IMG_8586 IMG_8602 IMG_8655 IMG_8667 IMG_8676 IMG_8696 IMG_8736 IMG_8827 IMG_8834 IMG_8851 IMG_8861i

Comments

comments

You may also like...