ป.พัน.16 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังงานและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

เมื่อ 181400 พ.ย. 58
ป.พัน.16 ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังและกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

            

 

 

Comments

comments

You may also like...