ครบรอบวันสถาปนาหน่วย ป.พัน.16

เมื่อ 050900 ต.ค.58 หน่วย ป.พัน.16 พ.ท.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ป.พัน.16 ได้นำกำลังพลจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาหน่วยฯ ปีที่ ๓๐
– 051300 ต.ค.58 ได้จัดกีฬาสานสัมพันธไมตรีให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่กำลังพล พร้อมจัดทำโรงทานให้แก่กำลังพลรับประทานอาหารบริเวณข้างสนามแข่งขัน
– 051730-052200 ต.ค.58 ได้จัดงาน “สังสรรค์น้องพี่ Arty 16” กระชับสัมพันธไมตรีของกำลังพลในหน่วยฯ จัดให้มีการจับฉลากของขวัญ มอบใบประกาศแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และถือเป็นโอกาสในการถามถึงปัญหาการทำงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งยังเป็นเวทีเปิดโอกาสให้แก่บุตรหลานของกำลังพลได้แสดงออกด้านหน้าเวทีซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาหน่วย ป.พัน.16 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12) 0 (13) 0 (14) 0 (15) 0 (16) 0 (17) 0 (18) 0 (19) 0 (20) 0 (21) 0 (22) 0 (23) 0 (24) 0 (25)

0 (26) 0 (27) 0 (28) 0 (29) 0 (30) 0 (31) 0 (32) 0 (33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (36) 0 (35) 0 (34)0 (59) 0 (58) 0 (57) 0 (56) 0 (55) 0 (54) 0 (53) 0 (52) 0 (51) 0 (50) 0 (49) 0 (48) 0 (46) 0 (45) 0 (44) 0 (43) 0 (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (41) 0 (40) 0 (39) 0 (38) 0 (37)

 

 

 

 

 


 

กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนชาวนา ของหน่วย ป.พัน.16

0 (77) 0 (76) 0 (75) 0 (74) 0 (73) 0 (72) 0 (71) 0 (70) 0 (69) 0 (68)

 

 

 

 

 

 

 

0 (67) 0 (66) 0 (65) 0 (64) 0 (63) 0 (62) 0 (61) 0 (60) 0 (86) 0 (85) 0 (84) 0 (83) 0 (82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำสุขมาให้     กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กำลังพล  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หน่วยได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะความสามัคคีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เหมือนฟันเฟืองที่หมุนไปทำให้ทุกส่วนของรถยนต์ทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ

 

IMG_5299 IMG_5302 IMG_5390 IMG_5192 IMG_5398 IMG_5401 IMG_5406 IMG_5444 IMG_5446 IMG_5462 IMG_5498 IMG_5525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรม “สังสรรค์น้องพี่ Arty16”

IMG_5540 IMG_5541 IMG_5569 IMG_5629 IMG_5634

IMG_5651 IMG_5685 IMG_5692 IMG_5734 IMG_5769

IMG_5781 IMG_5789 IMG_5896 ภาพกิจกรรมวันสถาปนาหน่วย ป.พัน.16 ปี 58


Comments

comments

You may also like...