ข้อความลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระเจ้าขอเป็นละอองธุลีดินพระบาท ทุกชาติไป — นางสาววรรณภา อุ่นอินทร์

พยากรณ์อากาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร