ลำดับที่ 310
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนา
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:20

ลำดับที่ 311
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:21

ลำดับที่ 312
      ขอให้พระองค์ทรงมีวรกายแข็งแรง
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:24

ลำดับที่ 313
      ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:25

ลำดับที่ 314
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หมื่นปี หมื่นๆ ปี
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:26

ลำดับที่ 315
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:27

ลำดับที่ 316
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนน์มายุยิ่งยืนนานเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:27

ลำดับที่ 317
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:28

ลำดับที่ 318
      ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:28

ลำดับที่ 319
      ขอพ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:29

ลำดับที่ 320
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:29

ลำดับที่ 321
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 22:32

ลำดับที่ 322
      ขอถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 22:42

ลำดับที่ 323
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:47

ลำดับที่ 324
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:48

ลำดับที่ 325
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:49

ลำดับที่ 326
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:49

ลำดับที่ 327
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:50

ลำดับที่ 328
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:50

ลำดับที่ 329
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:51

ลำดับที่ 330
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:51

ลำดับที่ 331
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:51

ลำดับที่ 332
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:52

ลำดับที่ 333
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:52

ลำดับที่ 334
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:52

ลำดับที่ 335
      ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พ.ท.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:52

ลำดับที่ 336
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:53

ลำดับที่ 337
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:53

ลำดับที่ 338
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:53

ลำดับที่ 339
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:53

ลำดับที่ 340
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:54

ลำดับที่ 341
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:54

ลำดับที่ 342
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 07:55

ลำดับที่ 343
               สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เป็นต้นแบบของสตรีทั้งประเทศ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:13

ลำดับที่ 344
           "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:17

ลำดับที่ 345
      "น้ำคือต้นกำเนิดของชีวิต"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:20

ลำดับที่ 346
           ในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า "กำไรของแผ่นดิน"
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:24

ลำดับที่ 347
               "คำว่า"กำไรของแผ่นดิน" คือการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทำมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรขโมยหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ชุมชนนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:32

ลำดับที่ 348
      วันนี้ วันที่ 12 ส.ค. เป็นวันแม่แห่งชาติ ครอบครัวคะดิษฐ์ ขอถวายพระพร "ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ " ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:36

ลำดับที่ 349
      ในโลกนี้ไม่มีรักอันใดจะยิ่งใหญ่เท่า "ความรักของแม่ที่มีต่อลูก" เป็นรักที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าลูกทุกคนจะมองเห็นมากน้อยแคไหนเท่านั้นเอง ถ้าไม่มี "พ่อ..แม่" คงไม่มีเราวันนี้
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:41

ลำดับที่ 350
     

"จะทำทุกความดีเพื่อสดุดีแด่แม่ของแผ่นดิน"

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 09:44

ลำดับที่ 351
      น้ำพระทัยของพระองศ์ยิ่งใหญ่กว่าฟ้าไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้   ขอให้พระองศ์ทรงพลานามัยที่สมบูรณ์และอายุยิ่งยืนนานตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 10:29

ลำดับที่ 352
     
    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์า เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 10:30

ลำดับที่ 353
      ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวาระหนิ่งข้าพระพุทธเจ้าขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญ เกษมสำราญตลอดการเป็นนิจเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 11:39

ลำดับที่ 354
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 11:41

ลำดับที่ 355
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางกาญจนา มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 15:05

ลำดับที่ 356
      ขอจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนาวุธ มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 15:54

ลำดับที่ 357
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 15:57

ลำดับที่ 358
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.คุณภัทร สุวรรณชะลา เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 16:04

ลำดับที่ 359
      ขอจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกร มโนรินทร์ เมื่อ : 12 ส.ค. 2555, 18:55


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 ... 9 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก