ลำดับที่ 260
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:37

ลำดับที่ 261
     

ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.หลวิชัย ป้องสิงห์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:38

ลำดับที่ 262
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตอลดกาลนานเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ทองสุด เกตุงาม เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:39

ลำดับที่ 263
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.อธิปัตย์ บูญรักษ์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:40

ลำดับที่ 264
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.หลวิชัย ป้องสิงห์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:46

ลำดับที่ 265
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.สถาพร ผลบุญ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:47

ลำดับที่ 266
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:48

ลำดับที่ 267
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:48

ลำดับที่ 268
      ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.สถาพร ผลบุญ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:49

ลำดับที่ 269
     

ทีฆายุโก โหตุุ มหาราชา

    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 16:17

ลำดับที่ 270
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.ยุทธนากร พลประถม เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 16:49

ลำดับที่ 271
     

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.ศภฤกษ์ ฉายจรุง เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 17:13

ลำดับที่ 272
     

ขอให้พระองค์ทรงพระสุขเกษมสำราญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุพรม วิชัด เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 17:16

ลำดับที่ 273
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.คุณภัทร สุวรรณชะลา เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 18:02

ลำดับที่ 274
      ของให้สองพระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงสั่งถ้ำ พร้อมครอบครัว
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 19:56

ลำดับที่ 275
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 20:19

ลำดับที่ 276
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 20:20

ลำดับที่ 277
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกา่ยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 20:22

ลำดับที่ 278
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลนานเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 07:34

ลำดับที่ 279
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 07:36

ลำดับที่ 280
      ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 07:37

ลำดับที่ 281
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 07:38

ลำดับที่ 282
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุวรรณ คาระวะ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 08:27

ลำดับที่ 283
     
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ชำนาญ คำภูเงิน เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 08:30

ลำดับที่ 284
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุวรรณ คาระวะ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 08:50

ลำดับที่ 285
      mทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.วิชัย ธิมาชัย เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 08:55

ลำดับที่ 286
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.คุณภัทร สุวรรณชะลา เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 10:59

ลำดับที่ 287
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บรรชา ธรรมศรี เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 13:19

ลำดับที่ 288
      ทีฆายุโก โหตุุ มหาราชา
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.วิษณุศักดิ์ นิลเนตร เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 13:36

ลำดับที่ 289
      จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.หลวิชัย ป้องสิงห์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 13:37

ลำดับที่ 290
     

 ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 14:25

ลำดับที่ 291
     

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 14:27

ลำดับที่ 292
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 16:12

ลำดับที่ 293
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 16:12

ลำดับที่ 294
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุลัดดา คะดิษฐ์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 16:14

ลำดับที่ 295
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายเดชาธร คะดิษฐ์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 16:15

ลำดับที่ 296
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนน์มายุยิ่งยืนนานเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สรัลลพร คะดิษฐ์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 16:17

ลำดับที่ 297
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ.

    ข้าพระพุทธเจ้า : อรนลิน เวียงนนท์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 17:03

ลำดับที่ 298
     

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 17:49

ลำดับที่ 299
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 22:02

ลำดับที่ 300
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.พรพิมล พรหมมาศ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 22:16

ลำดับที่ 301
      มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ ร้อย๑ พร้อมครอบครัว
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 22:23

ลำดับที่ 302
      เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ธีระพงค์ สุขหนองบึง เมื่อ : 10 ส.ค. 2555, 22:28

ลำดับที่ 303
      ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.สุเมธ สารจันทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 10:24

ลำดับที่ 304
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.พรพิมล พรหมมาศ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 12:19

ลำดับที่ 305
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หมื่นปี หมื่นๆ ปี
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.สุเมธ สารจันทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 15:49

ลำดับที่ 306
     

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอก สมปอง เพาะพืช เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 17:21

ลำดับที่ 307
      ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต.ประหยัด สุวรรณชะลา เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 17:46

ลำดับที่ 308
      ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต.ประหยัด สุวรรณชะลา เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 17:47

ลำดับที่ 309
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 11 ส.ค. 2555, 19:19


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 ... 8 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก