ลำดับที่ 263146
      พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ ทั่วโลกยกย่องชื่นชมความดีของพ่อหลวง แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
    ข้าพระพุทธเจ้า : กำลังพล ป.พัน.๑๖ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:39

ลำดับที่ 263147
      ขอให้ท่านมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชวาไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะุ
    ข้าพระพุทธเจ้า : กำลังพล ป.พัน.๑๖ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:39

ลำดับที่ 263148
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญคู่แผ่นดิน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ณรงค์ฤทธิ์ คำผือ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:39

ลำดับที่ 263149
      ถ้าเป็นได้ดังฝันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระองค์เป็นมหาราชาที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า และอยากจะให้ประชาชนที่เป็นคนไทย ได้ซาบซึ้งในสิ่งที่ ในหลวงของเราทเป็นตัวอย่าง จะมีใครสักกี่คนที่จะเดินตามรอยท่านจริงๆ ขอให้คนไทย จงเปลี่ยนใจและปฏิบัติให้พ่อหลวงเราด้วยกันเถิอ ... สาธุ
    ข้าพระพุทธเจ้า : กำลังพล ป.พัน.๑๖ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:40

ลำดับที่ 263150
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเงาของประชาชนตราบนิจนิรันดร์ ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ หายจากอาการประชวรโดยไว
    ข้าพระพุทธเจ้า : กำลังพล ป.พัน.๑๖ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:40

ลำดับที่ 263151
      มื่งขวัญของปวงชาวไทย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วุฒิชัย ไชยทิพย์ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:40

ลำดับที่ 263152
      ขอให้พระองค์ท่านมีพระอนามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปและขอให้มีพระชนนมายุยิ่งยื่นนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    ข้าพระพุทธเจ้า : กำลังพล ป.พัน.๑๖ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:41

ลำดับที่ 263153
      ขอให้พ่อหลวง ทรงพระเจริญสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป ข้าพเข้าภูมิใจและดีใจอย่างที่สุด ที่ได้เกิดบนแผ่นดีของพ่อ และภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ อัศธิไกร เบ้าทอง เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:41

ลำดับที่ 263154
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.เสกสันต์ มั่งลือ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:41

ลำดับที่ 263155
      ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็น ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขอให้ พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ อัศธิไกร เบ้าทอง เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:42

ลำดับที่ 263156
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.เสกสันต์ มั่งลือ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:42

ลำดับที่ 263157
      ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับประชาชนตลอดไป เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จรูญ โอปาก เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:42

ลำดับที่ 263158
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ อนันต์ ไชยพิมพ์ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:43

ลำดับที่ 263159
      สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วิษณุ สมศรี เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:43

ลำดับที่ 263160
      ขอพระองค์ทรงเป็นมี่งขวัญของปวงชนชาวไทยและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บรรฑิต กมลสินธุ์ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:43

ลำดับที่ 263161
      ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับประชาชนตลอดไป เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ไพศาล ประทุมมาตย์ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:44

ลำดับที่ 263162
      ขอพระองค์ทรงเป็นมี่งขวัญของปวงชนชาวไทยและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว มั่งมือ เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:44

ลำดับที่ 263163
      ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.ยุทธนากร พลประถม เมื่อ : 27 ต.ค. 2556, 06:45

ลำดับที่ 263165
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.กฤษดา ปะนามเก เมื่อ : 30 ต.ค. 2556, 08:47

ลำดับที่ 263173
      ขอให้ในหลวงมีพลานามัย แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : ดญ.วรรณณิชชา ธรรมศรี เมื่อ : 7 ธ.ค. 2556, 06:47

ลำดับที่ 263174
      ขอให้พอหลวงของปวงชนชาวไทยจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พิพิธ พรหมมาศ เมื่อ : 8 ธ.ค. 2556, 07:27

ลำดับที่ 263175
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตาบนานเท่านาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นาง นิพา พรหมมาศ เมื่อ : 8 ธ.ค. 2556, 07:35

ลำดับที่ 263177
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 14 ม.ค. 2557, 15:20

ลำดับที่ 263178
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชายิ่งยืนนานตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : พ.ท.ณัฐพล - วรรณวลี ทองพั้ว และครอบครัว เมื่อ : 29 เม.ย. 2558, 10:27

ลำดับที่ 263179
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ กิจทวี นิลพจน์ เมื่อ : 12 พ.ย. 2558, 07:43

ลำดับที่ 263180
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.วรุณ บุตรพรม เมื่อ : 13 พ.ค. 2559, 11:18

ลำดับที่ 263181
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ป.พัน.16 ร้อย.1 เมื่อ : 13 พ.ค. 2559, 13:46

ลำดับที่ 263182
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.สมพร หาทรัพย์ เมื่อ : 13 พ.ค. 2559, 13:51

ลำดับที่ 263183
      "ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จักรักษาชาติไทยอันทรงคุณค่านี้ ไว้ด้วยชีวิต" •ถ้าคนไทยรวมน้ำใจให้เป็นชาติ •ถ้าคนไทยไม่ขลาดแม้นศักดิ์ศรี •ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี •ชาติวันนี้ไทยเจริญสรรเสริญ พระบารมี ...พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา พระองค์ไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์แตกแยก ขาดความสามัคคี ดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ "LONG LIFE THE KING"
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.พิชัยรักษ์ ถมจอหอ เมื่อ : 13 พ.ค. 2559, 18:28

ลำดับที่ 263184
      ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.พิชัยรักษ์ ถมจอหอ เมื่อ : 14 พ.ค. 2559, 09:06

ลำดับที่ 263185
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายแข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.ต.ประมวล โพธิ์แสง เมื่อ : 17 พ.ค. 2559, 09:17

ลำดับที่ 263186
      ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.พิชัยรักษ์ ถมจอหอ เมื่อ : 17 พ.ค. 2559, 14:29

ลำดับที่ 263187
      ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แด่ปวงชนชาวไทย และขอให้ชาวไทยปรองดองกัน เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะได้มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุข เราชาวไทยก็จะได้มีความสุข มีความร่มเย็น และกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม มาร่วมกันทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ชาวไทยตลอดกาลนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.วิชัย ทองวิเศษ เมื่อ : 18 พ.ค. 2559, 11:02

ลำดับที่ 263188
      ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.พิชัยรักษ์ ถมจอหอ เมื่อ : 24 พ.ค. 2559, 22:21

ลำดับที่ 263189
      ขอให้พ่อของแผ่นดินหายจากประชวร มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.เฉลิมวุฒิ โพธิ์คลัง เมื่อ : 25 พ.ค. 2559, 15:34

ลำดับที่ 263190
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนชาวไทย พระวรกายที่สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลนานเทอญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กฤตติพงศ์ สุรศิลป์ และ นางสาวดนุดา ณ กาฬสินธุ์ เมื่อ : 12 ต.ค. 2559, 21:40


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 ... 5259 5260 5261 5262 5263 » ถัดไป


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก