ลำดับที่ 210
      พระคุณแม่ยิ่งใหญ่มาก หาค่ามิได้เหมือนคณิตศาสตร์ ผมนอบน้อมพระคุณของท่าน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ กัมปนาท ผิวแดง ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:56

ลำดับที่ 211
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายประชวรเร็วๆ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ บัณฑิต ลวงหอม ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:58

ลำดับที่ 212
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ พงษ์ศักดิ์ สอนจันทร์ ร้อย.บก.บร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:59

ลำดับที่ 213
       คำว่าแม่..มีค่าตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าประจำเดือนแม่ไม่มาตามปกติ นั้นย่อมหมายถึงว่าลูกจะต้องมาเกิดกับแม่แน่นอน เพราะฉะนั้น บุุญคุณแม่นั้นยากหาใดเทียมได้ ลูกๆ ควรสำนึก
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯสมจิตร ทะสูนย์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:11

ลำดับที่ 214
     

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่มาก หาค่ามิได้เหมือนคณิตศาสตร์ ผมนอบน้อมพระคุณของท่าน

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯประโมทย์ จ้อยสระคู เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:13

ลำดับที่ 215
        ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายประชวรเร็วๆ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯเอกสิทย์ กระลาม เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:16

ลำดับที่ 216
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ พงศักดิ์ สอนจันทร์ ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:18

ลำดับที่ 217
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:19

ลำดับที่ 218
     

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่มาก หาค่ามิได้เหมือนคณิตศาสตร์ ผมนอบน้อมพระคุณของท่าน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.สุทธิพงษ์ นรสาร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:20

ลำดับที่ 219
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ทวี ศรีสว่าง ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:20

ลำดับที่ 220
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ กิตติศักดิ์ ก้านจักร ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:22

ลำดับที่ 221
      ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ อภิชาติ สุดาทิพย์ ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:23

ลำดับที่ 222
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ชัชวาล ศิลารัตน์ ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:24

ลำดับที่ 223
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ พยุงศักดิ์ ผลาศาสตร์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:25

ลำดับที่ 224
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ทนัย ศรีสุภา ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:26

ลำดับที่ 225
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ กู้เกียรติ พิศงาม ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:28

ลำดับที่ 226
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ เฉลิมพร นาสิงทอง ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:29

ลำดับที่ 227
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 17:30

ลำดับที่ 228
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 18:39

ลำดับที่ 229
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.พรพิมล พรหมมาศ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 19:28

ลำดับที่ 230
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นาง นิพา พรหมมาศ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 20:29

ลำดับที่ 231
      ขอให้พ่อหลวงและแม่หลวง ทรงพระเจริญ ทรงหายจากประชวน มีพระเกษมสมราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 20:46

ลำดับที่ 232
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่ยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 22:23

ลำดับที่ 233
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่ยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 22:26

ลำดับที่ 234
      ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแผ่นดิน และพสกนิกรชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงสั่งถ้ำ พร้อมครอบครัว
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 22:33

ลำดับที่ 235
      ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแผ่นดิน และพสกนิกรชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำพร้อมครอบครัว
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 23:23

ลำดับที่ 236
      ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 23:37

ลำดับที่ 237
      ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 23:41

ลำดับที่ 238
     

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 06:05

ลำดับที่ 239
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุวรรณ คาระวะ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:00

ลำดับที่ 240
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุวิทย์ ไชยวงศ์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:03

ลำดับที่ 241
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เหรียญชัย เพียตุ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:06

ลำดับที่ 242
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย เฉลิมวงศ์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:07

ลำดับที่ 243
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บุญมา กาญจนรัตน์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:09

ลำดับที่ 244
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เทวัญ นิยมวรรณ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:10

ลำดับที่ 245
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ลำไพ แก้วมี เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:11

ลำดับที่ 246
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สมัย สารจันทร์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:15

ลำดับที่ 247
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุวรรณ คาระวะ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:17

ลำดับที่ 248
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ทองสุด เกตุงาม เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 08:24

ลำดับที่ 249
     

ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.หลวิชัย ป้องสิงห์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 09:19

ลำดับที่ 250
      ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารทนัย ศรีสุภา ร้อย บก. เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 09:21

ลำดับที่ 251
     

ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต..อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 09:38

ลำดับที่ 252
      ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.นที คำพิทุม เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 13:07

ลำดับที่ 253
      12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.นที คำพิทุม เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 13:10

ลำดับที่ 254
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 14:25

ลำดับที่ 255
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สมจันทร์ วิชาชัย เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 14:35

ลำดับที่ 256
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 14:40

ลำดับที่ 257
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 14:48

ลำดับที่ 258
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลเทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:35

ลำดับที่ 259
      ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.วิทวัส ขจรภพ เมื่อ : 9 ส.ค. 2555, 15:36


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 ... 7 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก