ลำดับที่ 160
     

พวกเราชาว ป.พัน.๑๖ รวมใจทำความดี สามัคคี ปรองดอง ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเทิดไท้มหาราชินี ในวาระครบรอบ ๘๐ ปี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 07:31

ลำดับที่ 161
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.วิจิตร บุญกัณฑ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:12

ลำดับที่ 162
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ลำพูน โพธิจักร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:16

ลำดับที่ 163
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ศักดิ์ ชาติวงษ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:17

ลำดับที่ 164
     

ขอให้พระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยื่นนาน

อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไปและตลอดกาล

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารทนัย ศรีสุภา เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:20

ลำดับที่ 165
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.นที คำพิทุม เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:45

ลำดับที่ 166
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:56

ลำดับที่ 167
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 09:58

ลำดับที่ 168
     

ขอจงทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.อธิปัตย์ บุญรักษ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:12

ลำดับที่ 169
     

ทรงพระเจริญๆๆ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.ธนาวุฒิ ยวงสุวรรณ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:14

ลำดับที่ 170
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : สุริยันต์ โยธะพันธ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:16

ลำดับที่ 171
     

ขอให้พระองค์  ทรงพระเจริญ  ยิ่งยืนนานตลอดไป

        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:17

ลำดับที่ 172
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระอนามัยที่แข็งแรง

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.สมัย สารจันทร์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:21

ลำดับที่ 173
     

   ทรงพระเจริญ         ทรงพระเจริญ

          ยิ่งยืนนานตลอดไป 

                 

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:23

ลำดับที่ 174
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.อนันต์ กมุดรัตน์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:30

ลำดับที่ 175
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.อดุลย์ นาศพัฒน์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:32

ลำดับที่ 176
          ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ๊ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.วิทวัส ขจรภพ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:35

ลำดับที่ 177
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:51

ลำดับที่ 178
     


ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สิบสองสิงหา  วันแม่  ที่ยิ่งใหญ่
เหล่าพสกนิกรต่างร่วมใจ
ถวายพระพรให้แด่องค์ราชินี

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 10:56

ลำดับที่ 179
     

เราทุกคนขอกราบลงตรงบาทแม่
ด้วยดวงแดถวายแม่วันยิ่งใหญ่
ทรเหนื่อยยากเพื่อพวกเราด้วยห่วงใย
น้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญสุขหรรษา
พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา
พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญสุขหรรษา
พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา
พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญสุขหรรษา
พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา
พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.อนุวัฒน์ แนวทอง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 11:03

ลำดับที่ 180
     

วโรกาสเฉลิมชนม์ ทั่วสกลปฐพี
ซาบซึ้งพระบารมี แผ่ทุกที่พระกรุณา
ปวงข้าห้ามนุษย์ในตระกูล ร่วมรวมศูนย์กมลมาลา
เรียงพจน์กานต์ภาษา กราบบาทาพระทรงชัย
ขอองค์พระทรงศรี เฉิดฉวีสมสมัย
โสมนัสหฤทัย ขอองค์ไท้ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารทนัย ศรีสุภา เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 11:11

ลำดับที่ 181
      ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารวิชัย มหาพจน์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 11:17

ลำดับที่ 182
      ขอให้พระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยื่นนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารจรูญ เกาน้ำใส ร้อย.2 เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 11:21

ลำดับที่ 183
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารธนาวุฒิ สุดใจ ร้อย.2 เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 11:24

ลำดับที่ 184
      ขอให้พระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยื่นนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารรชานนท์ ยามสุข เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 11:27

ลำดับที่ 185
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 12:23

ลำดับที่ 186
      พระทรงเป็นนักคิด นักประดิษฐ์และคิดค้น บรรเทาความยากจน ช่วยประชาให้พ้นภัย ปวงชนต่างรวมใจ มีรักในภูวไนย ให้พรท่านมีชัย มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.พิทยา โสรมรรค เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 12:28

ลำดับที่ 187
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหาร วัฒนชัย สุขัง ร้อย.2 เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 12:39

ลำดับที่ 188
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.สุเทพ คณะบุตร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 12:41

ลำดับที่ 189
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บรรชา ธรรมศรี เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 13:01

ลำดับที่ 190
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บรรชา ธรรมศรี เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 13:03

ลำดับที่ 191
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.บรรชา ธรรมศรี เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 13:05

ลำดับที่ 192
     

ขอพระองค์จงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และ

จงทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนาน เทอญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารทนัย ศรีสุภา เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 13:30

ลำดับที่ 193
      รักพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมกันต้านภัยยา เสพติด
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารทนัย ศรีสุภา ร้อย บก. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 14:24

ลำดับที่ 194
      พระคุณพ่อล้นฟ้ามหาราช ขอน้อมกราบพระคุณอันยิ่งใหญ่ แม้ว่าเราจักอยู่ทิศใด แต่ดวงใจของท่านอยู่กับเรา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหารทนัย ศรีสุภา ร้อย บก. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 14:25

ลำดับที่ 195
      ชอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:28

ลำดับที่ 196
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจรีญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:29

ลำดับที่ 197
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดฃาธร โนนสุวรรณ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:31

ลำดับที่ 198
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.พิพัฒน์ แสงทอง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:35

ลำดับที่ 199
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ภิญโญ ดีแดง เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:37

ลำดับที่ 200
      ขอพระองค์ทรงระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพทูลย์ นุชิต เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:39

ลำดับที่ 201
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ท.ศราวุฒิ ภูมินา เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:43

ลำดับที่ 202
      คำว่าแม่..มีค่าตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าประจำเดือนแม่ไม่มาตามปกติ นั้นย่อมหมายถึงว่าลูกจะต้องมาเกิดกับแม่แน่นอน เพราะฉะนั้น บุุญคุณแม่นั้นยากหาใดเทียมได้ ลูกๆ ควรสำนึก
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.เดชศร คะดิษฐ์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 15:48

ลำดับที่ 203
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงหายประชวรเร็วๆ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.นที คำพิทุม เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:06

ลำดับที่ 204
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วิชิต มัฐผา เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:11

ลำดับที่ 205
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต. ชูชาติ บุญภาย เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:23

ลำดับที่ 206
     

พระคุณแม่ยิ่งใหญ่มาก หาค่ามิได้เหมือนคณิตศาสตร์ ผมนอบน้อมพระคุณของท่าน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.สันติภาพ ผจงสิลป์ เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:28

ลำดับที่ 207
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯอนุสรณ์ ศรีเนตร เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:28

ลำดับที่ 208
      บุุญคุณแม่นั้นยากหาใดเทียมได้ ลูกๆ ควรสำนึก
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.นที คำพิทุม เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:28

ลำดับที่ 209
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ กฤษฎา นามบุญเรือง ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 8 ส.ค. 2555, 16:55


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ... 6 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก