ลำดับที่ 110
      พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:31

ลำดับที่ 111
      พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

    ข้าพระพุทธเจ้า : ภูเบศ 1/55 เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:33

ลำดับที่ 112
      พ่อหลวงของไทยทรงเป็นหนึ่งของนักพัฒนา อัจฉริยะของโลก
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:34

ลำดับที่ 113
      สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนควรเทิดทูลไว้เหนือสิ่งอื่นใด
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:35

ลำดับที่ 114
      พระมหากรุณาธิคุณขององค์ล้นเกล้าชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ได้แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วจนมาถึงเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้ป่วยโรคเอดส์ ทำให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:38

ลำดับที่ 115
     

เป็นบุญของปวงชาวไทย ที่มีพระหากษัตริย์ ซึ่งมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตา

    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:42

ลำดับที่ 116
      เป็นบุญของพวกเราชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐ ทรงล้ำเลิศในทุกสิ่ง ทรงห่วงใยเอาพระทัยใส่ ได้พระราชทานพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดมา
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:47

ลำดับที่ 117
     

ด้วยพระปรีชาสามารถในทุกด้าน ทรงเห็นความสำคัญของคนตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ทรงตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา

    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:51

ลำดับที่ 118
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 14:54

ลำดับที่ 119
     
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง
    ข้าพระพุทธเจ้า : Sthapron B. เมื่อ : 3 ส.ค. 2555, 15:09

ลำดับที่ 120
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 4 ส.ค. 2555, 09:35

ลำดับที่ 121
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 5 ส.ค. 2555, 16:34

ลำดับที่ 122
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 5 ส.ค. 2555, 16:54

ลำดับที่ 123
      ทรงพระเจริญฯ ท่านเป็นผู้ให้ ท่านเป็นพ่อของแผ่นดิน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ่าประจักษ์ -ภศิริ บุบผาเฮ้า เมื่อ : 6 ส.ค. 2555, 10:38

ลำดับที่ 124
      ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 08:22

ลำดับที่ 125
     

            ในวโรกาสมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหน่อมถวายพระพร ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งสากลโลก โปรดบันดาลอภิบาลพระองค์ท่าน ขอพระองค์ท่านมีพระเกษมสำราญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดกาลเทอญ

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 08:28

ลำดับที่ 126
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ธีระพงค์ สุขหนองบึง ร้อย.2 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 13:34

ลำดับที่ 127
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ทนงศักดิ์ คันธทรัพย์ ร้อย.2 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 13:36

ลำดับที่ 128
     

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วีระศักดิ์ บุญฑริกนววิท ร้อย.2 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 13:42

ลำดับที่ 129
     

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ชรัญญู นาสิงห์ทอง ร้อย.2 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 13:45

ลำดับที่ 130
     
 
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วัฒนชัย สุขัง ร้อย.2 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 13:47

ลำดับที่ 131
     

ทรงพระเจริญ     ทรงพระเจริญ   ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 13:57

ลำดับที่ 132
      ขอให้พระองศ์ทรงพระเจริญและมีพระอนามัยที่แข็งแรง พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.สมจันทร์ วิชาชัย เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 16:40

ลำดับที่ 133
     

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต.ประหยัด สุวรรณชะลา เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 16:42

ลำดับที่ 134
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป.. ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้า พลทหารวชิรพันธ์ วรรณนา ป.พัน.๑๖ ร้อย.๓
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วชิรพันธ์ วรรณนา เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 16:48

ลำดับที่ 135
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.บุญล้ำ โคตา เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 16:50

ลำดับที่ 136
      ขอจงทรงพระเจริญทั้งสองพระองค์ พลฯ ธีรวัฒน์ คัฒมาตย์ ป.พัน16 ร้อย.3
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ธีรวัฒน์ คัฒมาตย์ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 16:53

ลำดับที่ 137
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯสุรัก วงค์พรม ร้อย1 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 16:57

ลำดับที่ 138
     

ขอให้พระองค์ทรงพระจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ จีรวัฒน์ ขัดคำ ร้อย 1 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:00

ลำดับที่ 139
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ อนุพนธ์ ภูมิศรี ป.พัน.16 ร้อย.3 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:09

ลำดับที่ 140
     

เราชาวไทยภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์

ขอให้สองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯพัสกร จินา ร้อย๑ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:13

ลำดับที่ 141
     

ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ สุรัก วงค์พรม ร้อย1 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:20

ลำดับที่ 142
      ทรงพระเจริญทั้งสองพระองค์
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วิชิต สุโพธิ์ ป.พัน16 ร้อย.3 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:24

ลำดับที่ 143
     

ขอให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ จีรวัฒน์ ขัดคำ ร้อย 1 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:25

ลำดับที่ 144
     


เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ข้าพระพุทธเจ้า พลฯพงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ ร้อย.๑ พร้อมครอบครัว ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลทหาร พงษ์พันธ์ สิงห์สั่งถ้ำ ร้อย.๑ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:25

ลำดับที่ 145
     

สมเด็จพระนางเจ้าฯ            พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในอภิลักษ์ขิตะสมัย     เฉลิมพระชนมพรรษา

                                           ๑๒ สิงหาคม ๕๕

สิบสองสิงหามหาราชินี                 ลุดิถีเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จแม่ดั่งฉัตรป้องปวงประชา    พระเมตตาขจัดภัยชาวไทยเทอญ

                                                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                                                             ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.บุญเกิด - อ้อยทิพย์     คำพันธ์

    ข้าพระพุทธเจ้า : จ.บุญเกิด คำพันธ์ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:25

ลำดับที่ 146
      พระองค์คือผู้สร้าง พระองค์คือผู้ให้ ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ สุรัก วงค์พรม ร้อย1 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:31

ลำดับที่ 147
      ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ อธิวัฒน์ ณรงค์พันธ์ ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:33

ลำดับที่ 148
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ทวีชัย อปัชฌาย์ ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:35

ลำดับที่ 149
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ สันติ ชัยวงค์ ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:37

ลำดับที่ 150
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ วิวัฒน์ มิ่งจันทึก ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:39

ลำดับที่ 151
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ บุญสิน แสนสุข ร้อย.บก.บร. เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:40

ลำดับที่ 152
      ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:41

ลำดับที่ 153
      ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ ไพฑูรย์ เดชะรัศมี ป.พัน.16 ร้อย.3 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:42

ลำดับที่ 154
      ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯดนัย อาทิตย์ตั้ง ร้อย๑ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:47

ลำดับที่ 155
     

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนาน

    ข้าพระพุทธเจ้า : พลฯ สุรัก วงค์พรม ร้อย1 เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 17:54

ลำดับที่ 156
     

ทรงพระเจริญ    ทรงพระเจริญ     ทรงพระเจริญ

    ข้าพระพุทธเจ้า : ประสาร ชำนาญค้า เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 18:08

ลำดับที่ 157
     

ขอให้ในหลวงทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ใกล้ถึงวันแม่แล้ว  ขอให้พระราชินีทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงเช่นเดียวกัน

    ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 18:21

ลำดับที่ 158
      ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ป.พัน 16 ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.วีระพงษ์ วราวุธวิเชียร เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 21:23

ลำดับที่ 159
      สองมือแม่นี้หรือคือสร้างโลก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายพระชวรในเร็ววัย
    ข้าพระพุทธเจ้า : ร.อ.วีระพงษ์ วราวุธวิเชียร เมื่อ : 7 ส.ค. 2555, 21:33


มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 263136 ครั้ง : 5263 หน้า : « ย้อนกลับ 1 2 3 4 ... 5 5263 ถัดไป »


     
ชื่อ - สกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
    กรอกรหัสยืนยัน
   
   
    หมายเหตุ : กำลังพล ป.พัน.๑๖ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมียอดโพสต์ ๑,๐๐๐จึงจะได้รับรางวัล

กลับหน้าหลัก