ӴѺ 60
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หายจากพระประชวร

 

    Ҿоط : มยุรา อุ่นอินทร์ : 22 .. 2555, 19:25

ӴѺ 61
      ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก จงดลบันดาลให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ส.ต.สถาพร ผลบุญ : 23 .. 2555, 20:06

ӴѺ 62
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 23 .. 2555, 21:20

ӴѺ 63
     

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : ด.ช.ตรีวิทย์ นามแสง : 24 .. 2555, 20:12

ӴѺ 64
      ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

    Ҿоط : ส.ต.วิทวัส ขจรภพ : 24 .. 2555, 20:32

ӴѺ 65
      ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากประชวน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : จ.ส.อ.พิพิธ พรหมมาศ : 24 .. 2555, 22:02

ӴѺ 66
     

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ตลอดกาล ทรงพระเจริญยี่งยืนนาน

    Ҿоط : ส.อ ไพรัตน์ ปินะการัง : 25 .. 2555, 13:05

ӴѺ 67
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ : 25 .. 2555, 16:01

ӴѺ 68
      ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 25 .. 2555, 19:53

ӴѺ 69
      ขอให้พระองค์ทั้งสองพระองค์ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน
    Ҿоط : ร.อ.วีระพงษ์ วราวุธวิเชียร : 25 .. 2555, 21:35

ӴѺ 70
      ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : ส.อ.เสกสันต์ : 26 .. 2555, 10:57

ӴѺ 71
     

ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : ด.ญ. อนามิกา บุญภาย : 26 .. 2555, 16:52

ӴѺ 72
     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : จ.ส.อ.อรรคพล งามแสง : 26 .. 2555, 17:48

ӴѺ 73
     

ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : จ.ส.อ.บุญเกิด คำพันธ์ : 26 .. 2555, 17:50

ӴѺ 74
     

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

เนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ

                                               ๒๘ ก.ค.๕๕

สมเด็จพระบรมฯรัชทายาท ทรงเก่งกาจสมชายชาติทหาร

ทรงเป็นนักบินที่เชี่ยวชาญ ปรีชาญาณกรปรกรณียกิจ ทั้งปฐพี

พระสรรค์สร้างทรงงานแทนองค์ไท้ ทั้งแผ่นดินเหนือใต้ ตกออกทุกถิ่นที่

เยี่ยมประชาโปรยสุขดุจวารี พระบารมีพสกไทยซึ้งในกมล

ธ.ประสงค์สิ่งใด จงพร้อมพิพัฒน์ พระไตรรัตน์ ดลพระองค์บรรลุผล

วโรกาสศุภวาร วันมงคล เจริญชนทรงสราญ ชั่วกาลนิรันต์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

จ.ส.อ.บุญเกิด - อ้อยทิพย์   คำพันธ์

    Ҿоط : จ.ส.อ.บุญเกิด คำพันธ์ : 26 .. 2555, 18:00

ӴѺ 75
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ส.อ.ยอดชาย เฉลยพจน์ : 27 .. 2555, 08:35

ӴѺ 76
      อุ่นใจไทยในบุญแท้แม่แห่งชาติ           ประชาราษฎร์ชื่นชมอุดมภักดิ์
ศิลปะ วัฒนธรรม นำถูกหลัก                 ทรงพิทักษ์ความเป็นไทยให้นิยม
พระราชินีศรีสง่าฐานะทหาร                   พระราชทานแนวทางสร้างหน่วยสม
เช่น พลิกฟื้นผืนป่าทรงปรารมภ์             ทรงพร่างพรมกรุณาทั่วฟ้าไทย
ปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อผลเลิศ              และก่อเกิดสมดุลคุณค่าใหญ่
พระบารมีแห่งพระองค์ธำรงไทย             กองทัพบกยอยกไว้ในโครงการ
" แปดสิบพรรษา " มหาสมัย                    น้อมดวงใจไทยประจักษ์เป็นหลักฐาน
เทิดธรรมะประดับหน่วยอำนวยการ        ปวงทหารขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.บัณฑิต ฤทธิแผลง : 27 .. 2555, 17:53

ӴѺ 77
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร : 28 .. 2555, 11:33

ӴѺ 78
      ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล ประทานพระพรชัยมงคล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร
    Ҿоط : ส.ต.กล้าณรงค์ ทิพย์เนตร : 28 .. 2555, 11:43

ӴѺ 79
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ : 28 .. 2555, 16:59

ӴѺ 80
      ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล ประทานพระพรชัยมงคล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสืบไป
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 28 .. 2555, 17:30

ӴѺ 81
      ขอให้ทั้งสองพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันตลอดไป
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 28 .. 2555, 17:33

ӴѺ 82
     

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    Ҿоط : จ.ส.ต.ประหยัด สุวรรณชะลา : 29 .. 2555, 08:15

ӴѺ 83
     

พูดจริง ทำจริง ทำจริง คือ ในหลวงของเรา

    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 30 .. 2555, 14:29

ӴѺ 84
     

"คุณธรรมของพระองค์ท่านเย็นกว่าน้ำพระคงคา"

"ขอให้ทั้งสองพระองค์จงมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป"

    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 30 .. 2555, 14:33

ӴѺ 85
      ข้อให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : จ.ส.อ.วันชัย เม่นเผือก : 30 .. 2555, 14:57

ӴѺ 86
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มไทรขอประเทศไทยตลอดกาลนิรันด์
    Ҿоط : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ : 30 .. 2555, 17:48

ӴѺ 87
     

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทั้งสองพระองค์

    Ҿоط : ส.อ.สันติภาพ ผจงศิลป์ : 1 .. 2555, 08:11

ӴѺ 88
      ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ส.ต.พิทยา โสรมรรค : 1 .. 2555, 08:14

ӴѺ 89
      ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์ โอปาก : 1 .. 2555, 08:15

ӴѺ 90
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:18

ӴѺ 91
      ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:25

ӴѺ 92
      ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มไทรขอประเทศไทยตลอดกาลนิรันด์
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:27

ӴѺ 93
      ขอให้ทั้งสองพระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยทั้งชาติมีความสามัคคีกันตลอดไป
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:30

ӴѺ 94
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:32

ӴѺ 95
      "คุณธรรมของพระองค์ท่านเย็นกว่าน้ำพระคงคา" "ขอให้ทั้งสองพระองค์จงมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป"
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:33

ӴѺ 96
      ขอถวายบุญกุศล อันพึงเกิดจากการสวดมนต์ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:40

ӴѺ 97
      ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:43

ӴѺ 98
      ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
    Ҿоط : จ.ส.อ.จำนง รัดสีสม : 1 .. 2555, 08:48

ӴѺ 99
     

"ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้คือคุณลักษณะของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน"

    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 1 .. 2555, 10:35

ӴѺ 100
      "ขอให้คนไทยทั้งชาติปรองดองกันเลิกแบ่งข้างไม่มีสีเสื้อมาตราฐานเดี่ยวกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 1 .. 2555, 10:44

ӴѺ 101
      ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    Ҿоط : เด็กหญิง วรรณพร เวียงนนท์ : 1 .. 2555, 12:50

ӴѺ 102
      "ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนโชคดีและมีความสุขมากที่สุดในโลก เพราะประเทศเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีสายพระเนตร และพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาโครงการต่างๆ ปรากฎแก่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 2 .. 2555, 09:36

ӴѺ 103
     

           "จอมปราชญ์แห่งจักรีวงศ์องค์บพิตร     ดุจเข็มทิศชี้ทางสร้างสรรค์ผล

ธ ครองธรรม ครองไทย ครองใจชน                 สุขเปี่ยมล้นใต้ร่มพระบารมี "

    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 2 .. 2555, 09:41

ӴѺ 104
                          เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๘๐ ปี ที่จะเวียนมาบรรจบใน       ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้าพระพุทธเจ้า  ใคร่ขอถวายพระพรชัยมงคลขอจงทรงพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 3 .. 2555, 08:02

ӴѺ 105
              "ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งประชาชน"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 3 .. 2555, 08:07

ӴѺ 106
     

          "ขอให้ประชาชนชาวไทยจงร่วมกันแสดง พลังอธิษฐาน พลังความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ไม่ก่อเหตุความวุ่นวายให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทั้งสองพระองค์จงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว และเป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป"

    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 3 .. 2555, 08:15

ӴѺ 107
      "ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน"
    Ҿоط : จ.ส.อ.ไพจิตร ศรีสงคราม : 3 .. 2555, 08:17

ӴѺ 108
     

ทรงพระเจริญ

    Ҿоط : ประสาร ชำนาญค้า : 3 .. 2555, 12:44

ӴѺ 109
     

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

ขอ พระ องคืจงทรงพระเจริญ

    Ҿоط : Sthatron B. : 3 .. 2555, 12:56


ռŧ 262884 : 5258 ˹ : « ͹Ѻ 1 2 3 4 ... 5 5258 Ѵ »


     
- ʡ :
:
ͤ :
    ͡׹ѹ
   
   
    ˵ : ѧ .ѹ. ʹԨ еͧʹʵ ,֧Ѻҧ

Ѻ˹ѡ